Menu
ZŠ Hostouň

Seznam alergenů

1 - Obi­lo­vi­ny ob­sa­hu­jí­cí le­pek (1a-pše­ni­ce, 1b-ži­to, 1c-ječ­men, 1d-oves, 1e-špal­da, kal­mut ne­bo je­jich hyb­rid­ní od­rů­dy a vý­rob­ky z nich)

2 - Ko­rý­ši (a vý­rob­ky z nich)

3 - Vej­ce (a vý­rob­ky z nich)

4 - Ry­by (a vý­rob­ky z nich)

5 - Po­zem­ni­ce olej­ná (ara­ší­dy) (a vý­rob­ky z nich)

6 - So­jo­vé bo­by (a vý­rob­ky z nich)

7 - Mlé­ko (a vý­rob­ky z něj)

8 - Sko­řáp­ko­vé plo­dy (man­dle, lís­ko­vé oře­chy, vlaš­ské oře­chy, kešu oře­chy, pe­ka­no­vé oře­chy, pa­ra oře­chy, pistá­cie, maka­da­mie a vý­rob­ky z nich)

9 - Ce­ler (a vý­rob­ky z něj)

10 - Hoř­či­ce (a vý­rob­ky z ní)

11 - Se­za­mo­vá se­me­na (se­zam) (a vý­rob­ky z nich)

12 - Oxid si­ři­či­tý a si­ři­či­ta­ny (v kon­cen­t­ra­cích vyš­ších než 10mg, ml/kg, l, vy­já­d­ře­no SO2)

13 - Vl­čí bob (a vý­rob­ky z něj)

14 - Měk­ký­ši (a vý­rob­ky z nich)

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na