Menu
ZŠ Hostouň

Informace o škole

Počet žáků: Ve škol­ním ro­ce 2022/2023 by­lo k 1. 9. 2022 za­psá­no 120 žá­ků.

Počet učitelů: O žá­ky pe­ču­je 15 uči­te­lů a 2 vy­cho­va­tel­ky škol­ní dru­ži­ny.

ŠVP: Žá­ci ško­ly jsou vzdě­lá­vá­ni dle vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu Škol­ní vzdě­lá­va­cí pro­gram pro zá­klad­ní vzdě­lá­vá­ní ZŠ Hos­touň č.j. 152/07 z 29. 8. 2007 ve zně­ní poz­děj­ších úprav

Vý­u­ka ci­zích ja­zy­ků: Na na­ší ško­le se v sou­čas­né do­bě vy­u­ču­jí dva ci­zí ja­zy­ky. V rám­ci po­vin­né vý­u­ky od 3. roč­ní­ku an­g­lic­ké­mu ja­zy­ku a v  od 7. roč­ní­ku ně­mec­ké­mu ja­zy­ku.

Na­bíd­ka po­vin­ně vo­li­tel­ných před­mě­tů ve škol­ním ro­ce 2022-2023

  • Pro žá­ky 7. – 9. roč­ní­ku: Technické kreslení
  • Za­jiš­ťu­je­me vý­u­ku pla­vá­ní.

Škol­ní dru­ži­na: Škol­ní dru­ži­nu  mo­hou žá­ci  od 1. do 5. roč­ní­ku na­vště­vo­vat před a po vy­u­čo­vá­ní. O při­hlá­še­né žá­ky se sta­rá pod­le po­čtu 1-2 vy­cho­va­tel­ky.

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
1
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na