Menu
ZŠ Hostouň

Vedení školy

 • Ředitelka školy: Zdeňka Špinlerová
 • Zástupce ředitele školy: Pavla Vokurková
 • Vý­chov­ný po­rad­ce: Len­ka Leš­ko­vá
 • Me­to­dik ICT: Zdeňka Špin­le­ro­vá
 • Ko­or­di­ná­tor tvor­by ŠVP: Na­děž­da Rau­cho­vá
 • Sekretariát: Pavla Vokurková

Třídní učitelé

 • I. třída: Marie Zdeborová
 • II. třída: An­na Ma­tě­jo­vi­co­vá
 • III. třída: Trauda Dec­ke­ro­vá
 • IV. třída: Eva Pi­voňko­vá
 • V. tří­da: Eva Hegrová
 • VI. třída: Jar­mi­la Kar­lov­co­vá
 • VII. třída: Ja­na Kru­ti­no­vá
 • VIII. třída: Ka­te­ři­na Ramiková
 • IX. třída: Na­děž­da Rau­cho­vá

Ostatní učitelé

 • Olga Kociánová
 • Len­ka Leš­ko­vá
 • Lucie Špringerová
 • Jit­ka Rau­cho­vá

Asistenti pedagoga

 • Lucie Vokáčová

 •  

Pedagogové

Vyučující jednotlivých předmětů

1. stupeň

Český jazyk: Zdeborová, Matějovicová, Deckerová, Pivoňková, Hegrová

Ma­te­ma­ti­ka: Zdeborová, Matějovicová, Deckerová, Pivoňková, Hegrová

Anglický jazyk: Zdeborová, Ramiková

Informatika: Pivoňková

Prvouka: Pivoňková, Matějovicová

Vlastivěda: Pivoňková, Deckerová

Hu­deb­ní vý­cho­va: Zdeborová, Špringerová

Vý­tvar­ná vý­cho­va: Špringerová, Matějovicová, Lešková

Tě­les­ná vý­cho­va: Ko­ci­á­no­vá, J. Rau­cho­vá, Pi­voňko­vá, Ma­tě­jo­vi­co­vá

Prak­tic­ké čin­nos­ti: Lešková, Matějovicová, Krutinová

 

2. stupeň

Český jazyk: Rauchová, Karlovcová

Ma­te­ma­ti­ka: Rauchová, Vokurková

Anglický jazyk: Ramiková

Německý jazyk: Hegrová

Informatika: Špinlerová

Dějepis: Karlovcová

Zeměpis: Chodová, Karlovcová

Přírodopis: Krutinová

Občanská výchova: Kociánová

Fyzika: Špinlerová, Krutinová

Chemie: Krutinová

Vý­cho­va ke zdra­ví: Krutinová

Hu­deb­ní vý­cho­va: Ramiková

Vý­tvar­ná vý­cho­va: Karlovcová, Rauchová, Ramiková

Tě­les­ná vý­cho­va: Ko­ci­á­no­vá

Prak­tic­ké čin­nos­ti: Krutinová

Technické kreslení: Vokurková

 

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na