Menu
ZŠ Hostouň

Zahájení a ukončení školního roku

 • Začátek školního roku: pondělí 4. 9. 2023
 • Konec 1. pololetí: středa 31. 1. 2024
 • Konec školního roku: pátek 28. 6. 2024

Termíny prázdnin

 • Pod­zim­ní prázd­ni­ny: čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2023
 • Vánoční prázdniny: sobota 23. 12. 2023 – úterý 2. 1. 2024, vyučování začne ve středu 3. 1. 2024
 • Pololetní prázdniny: pátek 2. 2. 2024
 • Jarní prázdniny: 5. 2. – 11. 2. 2024
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. 3. 2024
 • Hlavní: 29. 6. - 1. 9. 2024, nástup do školy pondělí 2. 9. 2024

Třídní schůzky

 • 6. září 2023 (1.třída)
 • 23. listopad 2023 
 • 23. duben 2024

Kon­zul­ta­ce mi­mo ter­mí­ny tříd­ních schůzek je mož­ná kdy­ko­liv po te­le­fo­nic­ké do­mluvě s vy­u­ču­jí­cím. 

Čas ko­ná­ní tříd­ních schůzek bu­de vždy upřes­něn.

O pří­pad­ných změ­nách Vás bu­de­me včas in­for­mo­vat.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na