Menu
ZŠ Hostouň

Vedení školy

 • Ředitelka školy: Zdeňka Špinlerová
 • Zástupce ředitele školy: Pavla Vokurková
 • Vý­chov­ný po­rad­ce: Len­ka Leš­ko­vá
 • Me­to­dik ICT: Zdeňka Špin­le­ro­vá
 • Ko­or­di­ná­tor tvor­by ŠVP: Na­děž­da Rau­cho­vá
 • Sekretariát: Pavla Vokurková

Třídní učitelé

 • I. třída: Marie Zdeborová
 • II. třída: An­na Ma­tě­jo­vi­co­vá
 • III. třída: Trauda Dec­ke­ro­vá
 • IV. třída: Eva Pi­voňko­vá
 • V. tří­da: Eva Hegrová
 • VI. třída: Jar­mi­la Kar­lov­co­vá
 • VII. třída: Ja­na Kru­ti­no­vá
 • VIII. třída: Ka­te­ři­na Ramiková
 • IX. třída: Na­děž­da Rau­cho­vá

Ostatní učitelé

 • Olga Kociánová
 • Len­ka Leš­ko­vá
 • Lucie Špringerová
 • Jit­ka Rau­cho­vá

Asistenti pedagoga

 • Lucie Vokáčová

 •  

Ostatní zaměstnanci

Školní jídelna

 • Ire­na Hnát­ko­vá – ve­dou­cí ŠJ
 • Pav­la Vaňko­vá - ku­chař­ka

Provozní zaměstnanci

 • Ji­ří Borč - škol­ník
 • Ire­na Ma­no­le­o­vá - uklí­zeč­ka
 • Mar­ti­na Ča­do­vá - uklí­zeč­ka
 • Jana Pokorná - účetní

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na