Menu
ZŠ Hostouň

Charakter žákovské rady

Žá­kov­ská ra­da má cha­rak­ter škol­ní­ho par­la­men­tu. Tvo­ří ji zá­stup­ci tříd. Je­jím cí­lem je po­má­hat s vy­tvo­ře­ním pří­z­ni­vé­ho kli­ma­tu na ško­le.

Činnost žákovské rady

Čin­nost žá­kov­ské ra­dy je roz­ma­ni­tá. Žá­kov­ská ra­da se svým pů­so­be­ním sna­ží před­chá­zet pro­blé­mům na ško­le, pod­ni­kat drob­né ak­ce pro žá­ky, po­má­hat při ak­cích ško­ly (např. zá­pis do 1. tří­dy), ale i sa­ma na­vr­ho­vat a re­a­li­zo­vat pro­jek­ty šir­ší­ho roz­sa­hu.

Desatero žákovské rady:

 1. Na­slou­chat a ko­mu­ni­ko­vat
 2. Ak­tiv­ně ře­šit pro­blémy
 3. Po­má­hat slab­ším
 4. Ctít star­ší
 5. Re­spek­to­vat se na­vzá­jem
 6. Umět pro­hrá­vat, ale ne­vzdá­vat se
 7. Cho­vat se sluš­ně
 8. Učit se za­jí­mat se o dě­ní ko­lem se­be
 9. Být dob­rým vzo­rem pro ostat­ní
 10. Být spra­ved­li­vý

Žákovská rada 2022 - 2023

Zástupce pedagogů

 • 1. stupeň: Anna Matějovicová
 • 2. stupeň: Jarmila Karlovcová

Zástupce žáků

 • 1. třída:------------
 • 2. třída: 
 • 3. třída: 
 • 4. třída: 
 • 5. třída: 
 • 6. třída: 
 • 7. třída:
 • 8. třída: 
 • 9. třída: 

Kalendář akcí

Nejsou dostupné žádné aktuální akce. Zadáním data OD a DO lze zobrazit akce již proběhlé.

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
1
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na