Menu
ZŠ Hostouň

Organizační řád

E-mail šklní jídelny: 
skolnijidelnahostoun@seznam.cz
jidelna@zs-hostoun.cz

1. Přihláška ke stravování
Každý žák, který se chce stravovat v jídelně ZŠ, vyplní na začátku školního roku přihlášku ke stravování.
Pro zavedení STRAVA.CZ je nutné mít přihlašovací údaje – u vedoucí stravování.

2. Placení stravného
Stravné je hrazeno bezhotovostně z libovolného účtu a peněžního ústavu. Při bezhotovostním placení je nutné založit souhlas s inkasem – viz řád a přihláška.
Stravné je hrazeno zálohově na měsíc dopředu- např, v srpnu se hradí stravné na září. Případné přeplatky se odečítají hned následující měsíc z další zálohy na stravné.
Dále je možné výjimečně platit hotově (odůvodněné případy, po domluvě s vedoucí jídelny) u vedoucí stravování každý den od 11,00 do 11,15 hodin.

Povinností strávníka je hradit stravné včas. Záloha na stravné se hradí k 25. dni v měsíci. Při bezhotovostním placení je nutné mít na účtu dostatek finančních prostředků. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu strava.cz, není možné se stravovat.

3. Výše stravného
viz tabulka v "Školní jídelna - základní informace"

4. Odhlašování (přihlašování) obědů
Žáky odhlašují (přihlašují) rodiče elektronicky – STRAVA.CZ. Strávník si odhlašuje obědy nejpozději den předem před nepřítomností a to do 14 hod.- elektronicky na STRAVA.CZ. Ve výjimečných případech (náhlé onemocnění, úraz,…) lze odhlásit oběd telefonicky na čísle 379 496 321 od 6,00 hod do 7,45 hod. Později již nelze odhlásit.
 Neodhlášené obědy strávník hradí v plné výši -viz tabulka stravného.
Žák, který není ve škole, si může první den nepřítomnosti oběd odebrat do gastronádob.

5. Vydávání obědů
Obědy se vydávají PO - PÁ  od 11,00 do 13,30 hodin.
Obědy do gastronádob se vydávají od 10,45 do 11,00 hod.- zadním vchodem do kuchyně – ne v jídelně!

6. Chování strávníků
Strávníci jsou povinni se chovat při stolování ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly.

7. Pitný režim
O velké přestávce je zajištěn pitný režim čajem- na požádání- jen pro strávníky!

8. Žáci ve školní družině
Žáci navštěvující školní družinu platí poplatek 100 Kč (za měsíc) spolu se stravným.
Možnost zaplatit družinu za celý školní rok dopředu.

9. Ovoce a zelenina do škol
Žáci 1. - 5. třídy dostávají ovoce, zeleninu zdarma.

10. Mléko do škol
Žáci 1. - 5. třídy dostávají mléko zdarma.

12. Vstup do kuchyně
Zákaz vstupu do kuchyně cizím osobám.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na