AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJATÝM OPATŘENÍM ZAVEDENÝM NOUZOVÝM STAVEM

Zveřejněno: 28. 11. 2021, zapsal: Zdeňka Špinlerová, přečteno: 357x

Dne 25. listopadu 2021 schválila vláda ČR s účinností od 26. 11. 2021 nouzový stav (usnesení vlády ČR č. 1065 - viz příloha).

Od 26. 11. 2021 18:00 hod. se nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k maloobchodu krizovým opatřením vlády:

  • pro školy a školská zařízení toto krizové opatření nic nemění; stále platí tytéž výjimky (žáci a dozorující osoby nemusejí dokládat OTN v případě provozu vnitřních sportovišť při tělesné výchově, při plaveckém výcviku žáků 1. stupně; poslední zaslaná Informace ze dne 20. 11. 2021 - viz příloha),
  • nemění se také nic na podmínkách dokládání bezinfekčnosti
  • mění se maximální počet osob, který může být přítomen na různých aktivitách,
  • nově tam, kde mohlo být přítomno až 1000 osob, může být maximálně 100 osob,
  • v případě divadelních představení, koncertů (bod I/13 krizového opatření) může být přítomno až 1000 osob,
  • pravidlo, že není povinné dokládat bezinfekčnost v případě, že je přítomno maximálně 20 osob, zůstává zachováno.

------------------------------------------------------------

 Z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, vydaného 20. listopadu 2021, plyne povinnost realizovat preventivní testování dětí a žáků ve školách na onemocnění covid-19 plošně i po 29. listopadu 2021. Další testování se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno konkrétní datum konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

Povinnost testování se týká pouze dětí a žáků, kteří nejsou očkovaní a zároveň neprodělali v posledních 180 dnech onemocnění covid-19. Průběh testování dětí a žáků bude obdobný, jako v minulých týdnech.

 

Přílohy:

file ico Informace pro školy a ŠZ od 22.11.2021 (287,0 KB) file ico Vyhlášení nouzového stavu od 26.11.2021 (205,5 KB)