INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Zveřejněno: 17. 4. 2021, zapsal: Zdeňka Špinlerová, přečteno: 190x

Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání
ve školním roce 2020/2021

Mimořádné opatření MZDR č.j. 14592/2021-1/MIM/KAN ze 6.4.2021 uložilo povinnost základním školám provést antigení test svým žákům, kteří se hlásí na střední školy a vydat doklad o výsledku testu.

Testování na onemocnění COVID-19 našim žákům, uchazečům o vzdělávání ve střední škole, umožníme, a to i v situaci, kdy výuka bude stále probíhat distančně. Současně vydáme potvrzení, které bude dokladem o provedeném testu.

V případě, že bude mít žák pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test. Z tohoto důvodu je důležité, aby se žák nechal otestovat tak, aby v 7denní lhůtě obdržel i výsledek RT-PCR testu.

Zájem o Ag testování žáka na naší škole je nutné předem domluvit telefonicky nebo emailem reditel@zs-hostoun.cz


Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neulynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provedení testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 
Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

 

Podrobnější informace naleznete v příloze.

file ico MŠMT_opatření obecné povahy-přijímací řízení (1,3 MB) file ico Informace pro ZŠ k testování uchazečů (1,0 MB) file ico MZČR_MO-testování u přijímacích zkoušek 2021 (248,6 KB)