výuka od 12.4.2021

Zveřejněno: 7. 4. 2021, zapsal: Renata Němcová, přečteno: 244x

Informace k výuce od 12.4.2021

Od 12.4.2021 dochází k takzvané rotační prezenční výuce žáků 1.stupně ZŠ.

V našem případě to znamená, že v týdnu od 12.4. do 16.4. budou
     na prezenční výuce žáci 3., 4. a 5.ročníku.

Pro ostatní žáky je nadále povinné vzdělávání distančním způsobem

  •  Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách
  • Provoz školní družiny bude zachován pro prezenčně vzdělávané žáky
  • Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku (respirátor) po celou dobu pobytu ve škole
  • Žáci 3.-5. ročníku, kteří jsou za běžného provozu přihlášeni na obědy jsou od 12.4. automaticky přihlášeni k jejich dalšímu odběru. Pokud do školy nenastoupí a nebo pokud obědy nechtějí, je nutné si obědy odhlásit na stránkách STRAVA.CZ a to
    nejpozději do 9.4.2021 do 14 hodin.
  • Bližší informace z hlediska organizace nástupu do školy  od 12. dubna 2021 budou zveřejněny na stránkách školy a současně rozeslány i na školní emaily žáků nejpozději do pátku 9.4.2021.
  • Rozvrhy prezenční výuky ročníků  rozešlou třídní učitelky na školní emaily žáků.