INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

Zveřejněno: 21. 3. 2021, zapsal: Zdeňka Špinlerová, přečteno: 168x

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky a talentové zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
       ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového,
         a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
       ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
       ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového,
         a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
      ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021
1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
      ▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
      ▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021

Pokud se jednotná přijímací zkouška z rozhodnutí ředitele nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška, v tonto případě se nesmí konat ve stejný den, jako jednotná přijímací zkouška. Změnu termínu školní přijímací zkoušky vyhlásí ředitel do 9.dubna 2021 na internetových stránkách školy.

__________________________________________________________ 

Podrobnější informace - viz příloha.

Doporučujeme sledovat i stránky CERMATu:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

__________________________________________________________

Období pro konání talentových zkoušek uchazečů, kteří talentovou zkoušku do dne vydání Opatření obecné povahy č.j.: MSMT-4337/2021-5 nekonali, se podlužuje do 19. května 2021. Ředitel školy může vyhlásit nové termíny bez omezení jejich počtu do 26. března 2021.

 

Příloha:

file ico Shrnutí aktualit k příjmacímu řízení ve školním roce 2020-2021 (932,3 KB)