HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Zveřejněno: 6. 5. 2020, zapsal: Zdeňka Špinlerová, přečteno: 476x

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 27. 4. 2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Vyhláška o hodnocení byla vydána z důvodu změny organizace vyučování, které probíhalo ve větší části v období druhého pololetí školního roku 2019/2020 nestandardním způsobem z důvodu nařízení vlády k uzavření škol a školských zařízení. Kvůli tomu došlo k výraznému prohloubení rozdílů podmínek vzdělávání u jednotlivých žáků. MŠMT ve vyhlášce o hodnocení specifikuje, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru.

Jaké budou podklady pro hodnocení vzdělávání žáků ve 2. pololetí?
- hodnocení žáka v období od 1. února 2020 do 11. března 2020,
- snaha o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku
   (učitelé si vedou prezenční přehledy),
- hodnocení odevzdávání úkolů (termíny odevzdání),
- hodnocení formálních složek zadaných úkolů a prezentací,
- samostatná práce žáků,
- samostudium žáků a jeho výsledky s přihlédnutím
   ke klíčovým kompetencím k učení,
- četba a celková čtenářská gramotnost,
- portfolia prací žáků (žáci si vedou soubory vypracovaných úkolů,
   které mohou po návratu do školy předložit vyučujícím),
- sebehodnocení žáků jako součást hodnocení vzdělávání žáků,
- zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi,
- prezentační dovednosti.

Co dále v vyhlášky vyplývá?
  • V souladu s ustanovením § 1 odst. 1 písm. a), písm. b), písm. c) vyhlášky o hodnocení vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 z podkladů hodnocení vzdělávání žáků získaných ve druhém pololetí v době, kdy žák řádně docházel do školy (1. únor až 11. březen 2020), a dále podpůrným způsobem z podkladů pro hodnocení vzdělávání žáků získaných při vzdělávání na dálku a podpůrně z hodnocení výsledků žáků za první pololetí školního roku 2019/2020.
  • V souladu s ustanovením § 2 vyhlášky o hodnocení není dotčené konání zkoušky nebo komisionálního přezkoušení nebo zkoušky vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu žáka.

file ico Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (125,6 KB)