ZÁPIS DO 1.TŘÍDY 2020

Zveřejněno: 27. 3. 2020, zapsal: Zdeňka Špinlerová, přečteno: 318x

Aktuální informace k organizaci a průběhu zápisu
k povinné školní docházce

do Základní školy Hostouň, okres Domažlice, příspěvková organizace

V souladu s  mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva  v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 se mění organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce takto:

 Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením organizace zápisu bude následující:

 1. 1.   Zápis bude organizován bez přítomnosti dítěte ve škole i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte.
 2.  Zákonní zástupci si stáhnou Žádost o přijetí k povinné školní docházceDotazník k zápisu z našich webových stránek.
 3. Oba dokumenty vyplňte, vlastnoručně podepište, přiložte neověřenou kopii rodného listu dítěte. Obálku označte slovy „ZÁPIS“ a doručte dle konkrétní situace osobně do schránky školy nebo zašlete DOPORUČENĚ klasickou poštou na adresu ředitelství:

Základní škola Hostouň, okres Domažlice, příspěvková organizace,

Osvobození 188, 345 25 Hostouň

      Ručnímu vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny
      povinné údaje, dbejte na  čitelnost.
 
 1. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 2. 5.   Termín pro příjem žádosti stanovuji od 1. 4. 2020 do 25. 4. 2020
  (do 30 4. 2020 musí být všechny žádosti dle školského zákona doručeny škole)
 3. Do dotazníku nám prosím uveďte Vaše mobilní číslo nebo e-mail – sdělíme Vám na něj kód, pod kterým pak bude vydáno rozhodnutí o přijetí.
 4. Kapacita školy je dostatečná, předpokládáme, že přijmeme všechny děti.
 5. Budete-li žádat o odklad školní docházky, nezapomeňte doložit zprávu poradenského zařízení a potvrzení lékaře (viz informace pro rodiče o odkladu školní docházky.
 6. Z důvodů mimořádné situace proběhne jen formální část zápisu, od části motivační se ve vypsaném termínu upouští.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi. Rádi bychom děti i rodiče seznámili s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli. Tím nahradíme motivační část zápisu, která však tentokrát nebude součástí zápisu.


file ico Žádost o přijetí k ZV (40,0 KB) file ico Dotazník (15,8 KB) file ico Dotazník.pdf (964,2 KB) file ico Žádost o odklad (41,0 KB) file ico Doporučení lékaře (42,5 KB) file ico Desetero pro prvňáčky (328,2 KB) file ico Desatero pro rodiče prvňáčků (412,2 KB)