Výsledky zápisu žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Zveřejněno: 2. 5. 2019, zapsal: Renata Němcová, přečteno: 588x

Na základě žádosti zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Hostouň, okres Domažlice, příspěvková organizace bylo přijato 11 žáků.

Tři zákonní zástupci požádali o odklad povinné školní docházky.

 

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé požádá písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce podle §36 odst. 4 o odklad povinné školní docházky, nejpozději však do 30. dubna 2019.

Ředitelka školy rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud požadovaná doporučení (odborného nebo dětského lékaře, školského poradenského zařízení) má zákonný zástupce již před zápisem, přinese je k zápisu. V opačném případě příslušná doporučení v nebližším možném termínu.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky bude vydáno ředitelkou školy po doložení příslušných doporučení v průběhu měsíců května a června 2019.