Úkoly pro žáky v době mimořádných opatření

Zde budeme postupně doplňovat úkoly pro žáky jednotlivých ročníku, tak jak je budou vyučující posílat. Vypracované úkoly si žáci zakládají do osobní složky (desek)= portfolia. Pokud úkoly posílají ke kontrole, do předmětu zprávy napíší jméno vyučujícího.

Pozor - od 6. dubna 2020 měníme způsob publikování domácích příprav na webu - nově můžete přes webové stránky školy nahlížet do složky s přípravami na Google disku.