Žákovská rada

Charakter žákovské rady

Žákovská rada má charakter školního parlamentu. Tvoří ji zástupci tříd. Jejím cílem je pomáhat s vytvořením příznivého klimatu na škole.

Činnost žákovské rady

Činnost žákovské rady je roz manitá. Žákovská rada se svým působením snaží předcházet problémům na škole, podnikat drobné akce pro žáky, pomáhat při akcích školy (např. zápis do 1. třídy), ale i sama navrhovat a realizovat projekty širšího rozsahu.

 Desatero žákovské rady:

 1. Naslouchat a komunikovat

 2. Aktivně řešit problémy

 3. Pomáhat slabším

 4. Ctít starší

 5. Respektovat se navzájem

 6. Umět prohrávat, ale nevzdávat se

 7. Chovat se slušně

 8. Učit se zajímat se o dění kolem sebe

 9. Být dobrým vzorem pro ostatní

 10. Být spravedlivý


  ŽÁKOVSKÁ RADA 2020-2021

 • 1. stupeň: Anna Matějovicová
 • 2. stupeň: Jarmila Karlovcová

 

1. třída:------------

2. třída: Bočanová K., Mihálka

3. třída: Csorba, Štěpán

4. třída: Beníšek, Lešková

5. třída: Tichá, Jandová

 

6. třída: Švajka, Forst

7. třída: Blažek, Zitterbart

8. třída: Šímová, Kovářová

9. třída: Zahrádka, Procházka