EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu EU - peníze školám z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pro oblast podpory 1.4.

Škola získala celkem 832 600,- Kč.

Tyto finanční prostředky, které můžeme čerpat až do konce roku 2013, jsou určeny na vybavení školy novou počítačovou technikou, vybavení některých tříd interaktivními tabulemi, na školení učitelů a k vytváření digitálních učebních materiálů pro zkvalitnění výuky žáků.