Plánované akce

Datum Naplánovaná událost
3.9.2021
 Třídní schůzka žáků první třídy
22.10.2021

 Drakiáda - na "Perláku"

5.11.2021

 "Strašidelná škola" od 16.30 hod

26.11.2021
 Jarmark vánoční ve škole, od 12.00-16.00hod
1.-3.12.2021  Vánoční prodejní výstava výrobků v ŠD, v době     vyzvedávání dětí
 Leden  
 Únor  
 1.března  Masopust
 13.dubna  Velikonoční tvoření
 Květen  Stavění májky, sportovní odpoledne
 Červen  Opékání vuřtů, rozloučení se školním rokem