Vyučující jednotlivých předmětů

Český jazyk
Naděžda Rauchová, Jarmila Karlovcová

Matematika:

Naděžda Rauchová, Pavla Vokurková
Anglický jazyk:
Marie Zdeborová, Kateřina Chodová
Německý jazyk: Eva Hegrová
Chemie:
Marie Foistová
Fyzika:
Zdeňka Špinlerová, Alena Dvořáková
Přírodopis:
Alena Dvořáková, Marie Foistová
Zeměpis:
Kateřina Chodová, Alena Dvořáková
Dějepis:
Jarmila Karlovcová
Občanská výchova:
 Kateřina Chodová, Naděžda Rauchová

Výchova ke zdraví:

Alena Dvořáková

Hudební výchova: 

Kateřina Chodová, Lucie Špringerová

Výtvarná výchova:

Jarmila Karlovcová, Marie Foistová

Tělesná výchova:

Olga Kociánová, Jitka Rauchová,

Eva Pivoňková

Praktické činnosti:

Lenka Lešková, Marie Foistová

Informatika: 

Zdeňka Špinlerová, Pavla Vokurková, Jarmila Karlovcová, Lucie Špringerová