Státní svátky, ostatní svátky a další významné dny ČR

Státní svátky:

1. leden Den obnovy samostatného českého státu

8. květen Den osvobození

5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. červenec Den upálení mistra Jana Husa

28. září Den české státnosti

28. říjen Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

 

Ostatní svátky:

1. leden Nový rok

Velikonoční pondělí (pohyblivý svátek)

Velký pátek (pohyblivý svátek)

1. květen Svátek práce

24. prosinec Štědrý den

25. prosinec 1.svátek vánoční

26. prosinec 2.svátek vánoční

 

Významné dny:

27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinů proti lidskosti

8. březen Den OSN pro práva žen a mezinárodní mír

12. březen Den přístupu České republiky k NATO

5. květen Květnové povstání českého lidu

5. červen Světový den životního prostředí

27. červen Den památky obětí komunistického režimu

11. listopad Den válečných veteránů

16. listopad Mezinárodní den tolerance