Informace o škole

Počet žáků:

Ve školním roce 2021/2022 bylo k 1. 9. 2021 zapsáno 110 žáků.

Počet učitelů:

O žáky pečuje 15 učitelů a 2 vychovatelky školní družiny.

ŠVP:

Žáci školy jsou vzděláváni dle vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Hostouň č.j. 152/07 z 29. 8. 2007 ve znění pozdějších úprav

Výuka cizích jazyků

Na naší škole se v současné době vyučují dva cizí jazyky. V rámci povinné výuky od 3. ročníku anglickému jazyku a v  od 7. ročníku německému jazyku.

Nabídka povinně volitelných předmětů ve školním roce 2021-2022

Pro žáky 7. – 9. ročníku:

  • Technické kreslení

Zajišťujeme výuku plavání.

Zájmové kroužky:

Nabídka zájmových kroužků, které  mohou děti navštěvovat  mimo vyučování (dle zájmu):

  • Výtvarný kroužek
  • Pohybové hry
  • Psaní na klávesnici
  • Florbal
  • Ruční práce

Školní družina:

Školní družinu  mohou žáci  od 1. do 5. ročníku navštěvovat před a po vyučování. O přihlášené žáky se stará podle počtu 1-2 vychovatelky.