PROVOZ ŠKOL OD 31.5.2021

Zveřejněno: 28. 5. 2021, zapsal: Zdeňka Špinlerová, přečteno: 254x

Informace k provozu škol od 31. května 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách oproti současnosti mění následující:

  • ruší zákaz vstupu třetích osob do škol - nadále doporučujeme, aby do škol vstupovali třetí osoby pouze v odůvodněných případech
  • jsou povoleny školní výlety za dodržení hygienických opatření (nošení roušek)
  • vzdělávací činnost školy realizovaná v průběhu jednoho vyučovacího dne mimo budovu školy (např. v podobě exkurzí) je umožněna.
  • při venkovních aktivitách není povinnost nosit ochranu úst a nosu v případě, že mezi jednotlivými osobami je rozestup minimálně 2 metry (povinnost rozestupů se neuplatní při sportovních činnostech)
  • sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech lze konat za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 12 osob ve skupině a nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště;
  • stále platí, že součástí vzdělávání ve škole není zpěv (viz Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 24. května 2021 č. 485)
  • testování žáků i nadále bude probíhat, prodlužuje se však doba po prodělaném onemocnění COVID-19 z 90 dnů na 180 dnů
  • testování se nemusí podrobit osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že od aplikace 1.dávky očkovací látky uplynulo minimálně 22 dní, ale ne více než 90 dní, případně ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována i druhá dávka

Účast na vzdělávání nebo s ním související akci může účastník nebo žák, který nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 a podrobí se testování nebo doloží potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo očkování.
Zůstává i nadále v platnosti opatření:
Účastníkům nebo žákům, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

 

Podrobnější informace - viz přílohy:

file ico Mimořádné opatření MZČR č. 485 (388,0 KB) file ico MŠMT_Informace k provozu škol a skolských zařízení od 31.května 2021 (226,0 KB)