PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ VE ŠKOLE OD 25. KVĚTNA

Zveřejněno: 12. 5. 2020, zapsal: Zdeňka Špinlerová, přečteno: 534x

Od 25.5.2020 bude možná účast žáků 1. stupně při výuce ve škole, za podmínek dodržení stanovených hygienických doporučení (podrobné informace MŠMT v příloze).

  • zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18.5.2020
  • vzdělávací aktivity budou zajišťovány pro skupiny (složení skupin je neměnné po celou dobu)
  • vzdělávací aktivity budou probíhat pravidelně každý pracovní den

           - dopolední část – výuka hlavních předmětů

           - odpolední část – školní družina dle zájmu a provozních možností

                                         (ranní družina nebude poskytována)

           - začátek vyučování v 7.40 hod

           - konec vyučování od 11,20 do 12.15 hod

             (v jídelně se nesmí potkávat žáci jiných skupin)

  • pokud budete mít zájem o školní stravování, přihlašte si obědy na www.strava.cz (dle instrukcí v příloze)

 

Složení skupin, stanovení konce vyučování a rozsah odpoledních aktivit bude upřesněno na základě zájmu o docházku do školy. Podrobnější informace k organizaci vyučování budou rozesílány prostřednictvím školních emailů žáků. V případě dotazů se obracejte na třídní učitelky.

Přihlášení žáci jsou povinni přinést vyplněné čestné prohlášení, podepsané zákonným zástupcem (viz příloha), které si můžete vytisknout nebo si vyzvednout tiskopis ve škole.

Účast svých dětí potvrďte do 18. 5. 2020 na email třídní učitelky.   

Formulář pro vyjádření zájmu o docházku najdete v příloze. 


file ico Metodika MŠMT (979,0 KB) file ico Čestné prohlášení (248,2 KB) file ico Zájem o docházku (14,8 KB) file ico Přihlášení na www.strava.cz (2,9 MB)