PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ VE ŠKOLE

Zveřejněno: 7. 5. 2020, zapsal: Zdeňka Špinlerová, přečteno: 404x
 • Od 11. 5. 2020 bude umožněno vzdělávání žáků 9. ročníku v souvislosti s přípravou na přijímací zkoušky.
 • Od 25. 5. 2020 se mohou vzdělávání ve škole účastnit též žáci 1. – 5. ročníku.
 • V nejbližších dnech budou zákonní zástupci žáků prostřednictvím školních emailů žáků dotázáni na zájem o vstup do školy. Rodiče svá rozhodnutí budou posílat na adresy třídních učitelů. 

V případě zájmu o vzdělávání ve škole je nutné dodržovat níže uvedená opatření:

 1. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení
  - tiskopis si můžete stáhnout a vytisknout (viz příloha pod článkem)
  - od pondělí 11.5. si můžete tiskopisy vyzvednout u hlavního vchodu do školy. 
 2. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách ochranné štíty nebo roušky. 
 3. Každý žák bude mít na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
 4. Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 
 5. Žáci se nebudou shromažďovat před školou. Bude zajištěn průběžný příchod žáků v čase od 7,30 hod. do 8,00. 
 6. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit. 
 7. Provozní doba školy je stanovena od 7,30 do 15,30 hod.
  (Pro žáky 9. roč. od 8,00 do 11,30 hod.) 
 8. O rozvrhu hodin a činností pro jednotlivé ročníky vás budeme  včas informovat.

 Ke stravování ve školní jídelně je nutné přihlásit se na www.strava.cz


file ico Čestné prohlášení (248,2 KB)