Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku

Zveřejněno: 1. 4. 2016, zapsal: ict-optim.cz , přečteno: 1243x

Základní škola Hostouň, okres Domažlice, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 472/2011 Sb. a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,  rozhodla takto:

Do 1. ročníku Základní školy Hostouň, okres Domažlice, příspěvková organizace ve školním roce 2016/2017byli přijati žáci vedení pod tímto kódem:

01/2016

03/2016

12/2016

14/2016

15/2016

13/2016

11/2016

07/2016

06/2016

05/2016

04/2016

02/2016

08/2016

10/2016

 

Mgr. Zdeňka Špinlerová

ředitelka školy

file icoRozhodnutí o přijetí do 1. ročníku.pdf