Plánované akce

Datum Naplánovaná událost
8.9.2020
 Třídní schůzka žáků první třídy
2.9.2020  Dům přírody - Klenčí p.Č. (2.stupeň)
11.9.2020  Výlet do knihovny (2.stupeň)
23.9.2020  FARMA (ekologické zemědělství)-ŠD
30.9.2020  Galerie Kdyně (s výtvarníkem)
říjen 2020  CANISTERAPIE v ŠD
říjen 2020

 Drakiáda - 5.ročník "Perlák"

 30.10.2020

 Halloweenská soutěž+vyučování v převlecích

 listopad 2020  Vánoční workshop v 15.30 hod, vstupné 40,-Kč
 Prosinec 2020
 Jarmark
 Leden  Karneval, Dům přírody v Klenčí-ŠD
 Únor  Hmyzí domeček - entomolog-ŠD
 Březen  Návštěva místní knihovny-ŠD
 Duben  Velikonoční Workshop, návštva HZS Domažlice
 Květen  Stavění májky, sportovní odpoledne
 Červen  Opékání vuřtů, rozloučení se školním rokem