Ostatní zaměstnanci

Školní jídelna

Irena Hnátková – vedoucí ŠJ

Danuše Sliacká – kuchařka

 

Provozní zaměstnanci

Jiří Borč - školník

Irena Manoleová - uklízečka

Danuše Lukášková - uklízečka