Vyučující jednotlivých předmětů

Český jazyk
Naděžda Rauchová, Jarmila Karlovcová

Matematika:

Naděžda Rauchová, Pavla Vokurková
Anglický jazyk:
Marie Zdeborová, Radka Jůnová, Kateřina Chodová
Německý jazyk: Eva Hegrová
Chemie:
Marie Foistová
Fyzika:
Zdeňka Špinlerová, Alena Dvořáková
Přírodopis:
Alena Dvořáková, Marie Foistová
Zeměpis:
Kateřina Chodová, Alena Dvořáková
Dějepis:
Jarmila Karlovcová
Občanská výchova:
Jarmila Karlovcová, Kateřina Chodová, Naděžda Rauchová

Výchova ke zdraví:

Marie Foistová, Alena Dvořáková

Hudební výchova: 

Kateřina Chodová

Výtvarná výchova:

Jarmila Karlovcová, Marie Foistová

Tělesná výchova:

Olga Kociánová

Praktické činnosti:

Alena Dvořáková, Marie Foistová

Informatika: 

Zdeňka Špinlerová, Pavla Vokurková, Kateřina Chodová