Vyučující jednotlivých předmětů

Český jazyk
Naděžda Rauchová, Jarmila Karlovcová, Lucie Secká

Matematika:

Zdeňka Špinlerová, Pavla Vokurková, Naděžda Rauchová
Anglický jazyk:
Marie Zdeborová, Lucie Secká, Radka Jůnová, Kateřina Chodová
Německý jazyk: Eva Hegrová
Chemie:
Marie Foistová
Fyzika:
Zdeňka Špinlerová, Naděžda Rauchová
Přírodopis:
Alena Dvořáková, Marie Foistová
Zeměpis:
Jarmila Karlovcová, Naděžda Rauchová, Alena Dvořáková
Dějepis:
Jarmila Karlovcová, Lucie Secká
Občanská výchova:
Jarmila Karlovcová, Lucie Secká

Výchova ke zdraví:

Olga Kociánová, Alena Dvořáková

Hudební výchova: 

Naděžda Rauchová, Alena Dvořáková,Radka Jůnová,Jarmila Karlovcová

Výtvarná výchova:

Jarmila Karlovcová, Marie Foistová

Tělesná výchova:

Olga Kociánová, Renata Němcová

Praktické činnosti:

Alena Dvořáková, Marie Foistová

Informatika: 

Zdeňka Špinlerová, Pavla Vokurková,Lucie Secká