Organizační řád jídelny ZŠ

1. Přihláška ke stravování

Každý žák, který se chce stravovat v jídelně ZŠ, vyplní přihlášku ke stravování.

Ostatních strávníků se tento bod netýká.

2. Placení stravného

Stravné je hrazeno bezhotovostně z libovolného účtu a peněžního ústavu. Při bezhotovostním placení je nutné předložit souhlas s inkasem. Číslo účtu ZŠ sdělí vedoucí stravování. Ústřižek nebo kopii o založení souhlasu s inkasem přinese strávník vedoucí stravování.

Dále je možné vyjímečně platit hotově u vedoucí stravování každý den od 11,15 do 11,30 hodin.

Stravné je hrazeno ten měsíc na ten měsíc - např, v lednu se platí stravné za leden. Případné přeplatky se odečítají další měsíc.

Povinností strávníka je hradit stravné včas. Stravné se hradí k 15. dni v měsíci. Při bezhotovostním placení je nutné mít na účtu dostatek finančních prostředků. Za neplacení stravného může být strávník vyloučen ze stravování!

3. Vstup do kuchyně

Do kuchyně je cizím osobám vstup zakázán.

4. Odhlašování obědů

Pokud strávník ví předem o nepřítomnosti na obědě, odhlásí se alespoň den předem před nepřítomností. Pokud je strávník nemocen, odhlásí se nejpozději ten den od 6,00 hod. do 7,45 hod.

Žáky odhlašují rodiče osobně nebo telefonicky na čísle 379 496 321. Neodhlášené obědy strávník hradí v plné výši (viz Základní informace - tabulka stravného).

Žák, který není ve škole, si může první den nepřítomnosti oběd odebrat do gastronádob od 10,45 do 11,00 hod, jinak dle předchozí domluvy.

5. Vydávání obědů

Obědy se vydávají PO - PÁ  od 11,00 ¨13,30 hodin.

6. Výše stravného

viz tabulka v "Školní jídelna - základní informace"

7. Chování strávníků

Strávníci jsou povinni se chovat při stolování ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly.

8. Pitný režim

O velké přestávce je zajištěn pitný režim čajem- na požádání- jen pro strávníky.

9. Žáci ve školní družině

Žáci navštěvující školní družinu platí poplatek 100 Kč (za měsíc) spolu se stravným.

Možnost zaplatit družinu za celý školní rok dopředu.

10. Ovoce do škol a mléko do škol

Žáci 1. - 9. třídy dostávají ovoce, zeleninu, mléko v rámci programu "Ovoce do škol"a "mléko do škol".