Školní jídelna při ZŠ Hostouň, okres Domažlice

Základní informace

Vedoucí stravování: Hnátková Irena

Tabulka výše stravného platná od 1. 9. 2021

Kategorie

Cena za oběd

Cena za neodhlášený oběd

Žáci 7 – 10 let

30,00

141,00

Žáci 11 – 14 let

32,00

143,00

Žáci 15 a více let

34,00

145,00

Provozní náklady:   111,- Kč

Stravné je odváděno na účet ZŠ Hostouň – jídelna.

Zkontrolujte si, prosím, u souhlasu s inkasem výši limitu!

Žáci (strávníci) se zařazují do skupin podle věku, kterého dosáhnou ve školním roce – září - srpen!

Číslo účtu: 35-0762660339
Kód banky:
0800
Příjemce: 
ZŠ Hostouň
Variabilní symbol: