Školní jídelna při ZŠ Hostouň, okres Domažlice

Základní informace

Vedoucí stravování: Hnátková Irena

Tabulka výše stravného platná od 1. 5. 2018

Kategorie

Norma

Cena za oběd

Cena za neohlášený oběd

Žáci 7 – 10 let

26,00

26,00

68,00

Žáci 11 – 14 let

28,00

28,00

70,00

Žáci 15 a více let

30,00

30,00

72,00

Provozní náklady:   42,- Kč

Stravné je odváděno na účet ZŠ Hostouň – jídelna.

Žáci (strávníci) se zařazují do skupin podle věku, kterého dosáhnou ve školním roce – září - srpen!

Číslo účtu: 35-0762660339
Kód banky:
0800
Příjemce: 
ZŠ Hostouň
Variabilní symbol: