Naposledy přidané fotogalerie

Zveřejněno: 14. 5. 2019, zapsal: Renata Němcová, přečteno: 69x

30.5.2019 vyhlásila paní ředitelka ředitelské volno z důvodu odstávky elektřiny.


Zveřejněno: 14. 5. 2019, zapsal: Renata Němcová, přečteno: 55x

17.5.2019 se z provozních důvodů nebude vařit.

Větší svačinu :-).


Zveřejněno: 2. 5. 2019, zapsal: Renata Němcová, přečteno: 107x

Na základě žádosti zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Hostouň, okres Domažlice, příspěvková organizace bylo přijato 11 žáků.

Tři zákonní zástupci požádali o odklad povinné školní docházky.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé požádá písemně zákonný zástupce dítěte v době ...


Zveřejněno: 26. 4. 2019, zapsal: Renata Němcová, přečteno: 97x

30.4.2019 vyhlásila paní ředitelka ředitelské volno z důvodu májových oslav v Hostouni. Přijďte s dětmi na oslavy osvobození a užíte si krásný jarní den.


Zveřejněno: 16. 4. 2019, zapsal: Renata Němcová, přečteno: 121x

Zveřejněno: 28. 3. 2019, zapsal: Renata Němcová, přečteno: 182x

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 se ko­ná ve

      čtvrtek 4. dub­na 2019 od 12,00 do 15,30 ho­din
                   v bu­do­vě Zá­klad­ní ško­ly v Hos­touni.

K zá­pi­su se do­sta­ví dě­ti, kte­ré ...