Naposledy přidané fotogalerie

Aktuální informace

Zveřejněno: 24. 9. 2021, zapsal: , přečteno: 8x

Z organizačních důvodú je na pondělí 27.9.2021 vyhlášeno ředitelské volno.

Uzavřeny jsou i školní družina a školní jídelna.


Zveřejněno: 31. 8. 2021, zapsal: Zdeňka Špinlerová, přečteno: 94x

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 1.9.2021
a testování žáků na COVID-19

Hygienické zásady

  • větrání učeben (přizpůsobte tomu oblečení žáků)
  • zákaz vstupu osob s příznaky infekčního onemocnění
  • před prvním příchodem do školy se nevyžaduje potvrzení o bezinfekčnosti
  • omezení vstupu dalších osob do budovy školy

Povinné nošení ochrany dýchacích cest ...


Zveřejněno: 16. 8. 2021, zapsal: Zdeňka Špinlerová, přečteno: 174x

K vyplnění přihlášky do školní družiny na školní rok 2021/2022

se můžete dostavit v těchto dnech:

            25.8.2021 (středa)    9:00 - 11:00  a  12:30 - 15:00

            30.8.2021 (pondělí)  9:00 - 11:00  a  12:30 - 15:00

Platbu za školní družinu je nutné uhradit ...


Zveřejněno: 16. 6. 2021, zapsal: Zdeňka Špinlerová, přečteno: 276x

Vážení zákonní zástupci žáků naší školy,

volby do školské rady proběhnou formou online hlasování. Vzhledem k tomu, že výběr kandidátů se prodloužil, období hlasování se rovněž prodlužije až do pondělí 23.6.2021.
Kliknutím na následující odkaz si otevřete kandidátku (podrobný návod k hlasování vám současně zasíláme na školní emaily ...


Zveřejněno: 7. 6. 2021, zapsal: Zdeňka Špinlerová, přečteno: 265x

Volby do Školské rady z řad zákonných zástupců žáků na období 2021–2024

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost následujícím řádkům.

Podle § 167 školského zákona 561/2004 Sb. se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům ...


Zveřejněno: 28. 5. 2021, zapsal: Zdeňka Špinlerová, přečteno: 254x

Informace k provozu škol od 31. května 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách oproti současnosti mění následující:

  • ruší zákaz vstupu třetích osob do škol - nadále doporučujeme, aby do škol vstupovali třetí osoby pouze v odůvodněných případech
  • jsou povoleny školní výlety za dodržení hygienických opatření (nošení roušek ...