Základní škola Hostouň

Nepřehlédněte:

Zveřejněno: 30. 5. 2016, zapsal: Zdeňka Špinlerová, přečteno: 132x

Základní škola Hostouň, okres Domažlice, příspěvková organizace

přijme od školního roku 2016/2017 odborně kvalifikovaného pedagoga

pro výuku na 1. stupni základní školy.

Nabídky s životopisem zasílejte na zshostoun@centrum.cz,

Kontakt: 379 496 226, 724 274 227.


Zveřejněno: 26. 5. 2016, zapsal: ict-optim.cz , přečteno: 138x

Dne 8. června 2016 proběhne na naší škole fotografování tříd.


Zveřejněno: 26. 5. 2016, zapsal: ict-optim.cz , přečteno: 119x

Vážení rodiče a žáci, aktuální jídelní lístek můžete sledovat na našem webu v sekci školní jídelna - jídelní lístek.


Zveřejněno: 1. 4. 2016, zapsal: ict-optim.cz , přečteno: 162x

Základní škola Hostouň, okres Domažlice, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle zákona ...


Informace o škole

Počet žáků:

Ve školním roce 2015/2016 bylo k 30.9.2015 zapsáno 142 žáků.

Počet učitelů:

O žáky pečuje 13 učitelů a 2 vychovatelky školní družiny.

ŠVP:

Žáci školy jsou vzděláváni dle vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Hostouň č.j. 152/07 z 29. 8. 2007 ve znění pozdějších úprav

Výuka cizích jazyků

Na naší škole se v současné době vyučují dva cizí jazyky. V rámci povinné výuky od 3. ročníku anglickému jazyku a v  od 7. ročníku německému jazyku.

Nabídka povinně volitelných předmětů ve školním roce 2015-2016

Pro žáky 7. – 9. ročníku:

  • Informatika

Zajišťujeme výuku plavání.

Zájmové kroužky:

Nabídka zájmových kroužků, které  mohou děti navštěvovat  mimo vyučování :

  • Výtvarný kroužek
  • Pohybové hry
  • Zdravotnický kroužek
  • Psaní na klávesnici

Školní družina:

Školní družinu  mohou žáci  od 1. do 5. ročníku navštěvovat po ukončení vyučování. O přihlášené žáky  se starají 2 vychovatelky.