Základní škola Hostouň

Informace o škole

Počet žáků:

Ve školním roce 2015/2016 bylo k 30.9.2015 zapsáno 142 žáků.

Počet učitelů:

O žáky pečuje 13 učitelů a 1 vychovatelka školní družiny.

ŠVP:

Žáci školy jsou vzděláváni dle vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Hostouň č.j. 152/07 z 29. 8. 2007 ve znění pozdějších úprav

Výuka cizích jazyků

Na naší škole se v současné době vyučují dva cizí jazyky. V rámci povinné výuky od 3. ročníku anglickému jazyku a v rámci volitelného předmětu od 7. ročníku německému jazyku.

Nabídka povinně volitelných předmětů ve školním roce 2015-2016

Pro žáky 7. – 9. ročníku:

  • Německý jazyk
  • Informatika

Zajišťujeme výuku plavání.

Zájmové kroužky:

Nabídka zájmových kroužků, které  mohou děti navštěvovat  mimo vyučování :

  • Výtvarný kroužek
  • Pohybové hry
  • Zdravotnický kroužek
  • Psaní na klávesnici

Školní družina:

Školní družinu  mohou žáci navštěvovat po ukončení vyučování. O přihlášené žáky  se starají 2 vychovatelky.